www.joxx.mk Ви овозможува користење на услуги и содржини од оваа интернет продавница во согласност со  УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ. Условите на користење важат за сите содржини и услуги на страницата www.joxx.mk Се смета дека корисниците се запознати со овие услови доколку користат било кој дел од порталот, како и дека го прифаќаат користењето на содржините од овој портал само за лична употреба и на сопствена одговорност.

Општи информации

Онлајн продавница за облека (“JOXX”) функционира преку интернет и овозможува на купувачите да купуваат производи од нејзината интернет страница. Овие општи услови и одредби (“Услови на користење”) се однесуваат на сите договори кои ги склучува JOXX со нејзините купувачи.

Купување

Кога купувачот ќе го избере производот кој сака да го купи, тој може да го додаде во својата кошничка и да продолжи со купувањето и да го купи. Купувањето се извршува така што купувачот го избира начинот на плаќање и го потврдува купувањето со кликање на копчето “Купи”. По потврда на купувањето, JOXX ќе испрати потврда за нарачката на е-маил адресата која ја внесува купувачот при завршувањето на нарачката.

Цени и плаќање

Сите цени на производите се наведени во македонски денари и се со вклучен ДДВ. Купувачот може да избере еден од начините на плаќање кои ги нуди JOXX. Можните начини на плаќање се: плаќање со картичка или плаќање при достава. JOXX го задржува правото да ги менува цените на производите во било кој момент без претходна најава.

Достава

Доставата на производите се врши преку курирска служба. Трошоците за испорака се додаваат на цената на производот. Рокот за испорака зависи од адресата на која се испорачува производот и може да варира во зависност од тоа. Продавницата не носи одговорност за било какви закаснувања во испораката поради причини кои не зависат од неа.

Враќање на производи

Купувачот има право да го врати купениот производ во рок од 14 дена од примањето на производот. Продуктот мора да биде нов, неупотрбуван, во истата состојба како што беше испорачан и во неговото оригинално пакување. Ве молиме посетете ја страницата за Замена и враќање на производи за повеќе информации.

Заштита на приватноста

JOXX ја почитува приватноста на своите купувачи и ги заштитува нивните лични податоци. Сите податоци кои купувачот ги внесува при купувањето ќе бидат користени само за обработка на нарачката и нема да бидат достапни на трети лица. Ве молиме посетете ја страницата за Политика на приватност за повеќе информации.

Ограничување на одговорноста

JOXX не сноси одговорност за било какви грешки, пропусти или неточности во информациите кои се објавени на нејзината интернет страница. Продавницата не носи одговорност за било какви штети кои можат да настанат поради користење на нејзината интернет страница или поради користење на купените производи.

Измена на условите

JOXX има право да ги изменува овие услови во било кое време без претходна најава. Новите услови ќе бидат достапни на интернет страницата на JOXX.

Разно

Овие услови ги уредуваат правата и обврските на JOXX и на Купувачот согласно законот на Република Северна Македонија. Сите спорови и несогласувања што можат да произлезат од овие услови ќе бидат решени на пријателски и културен начин. Доколку тоа не е можно надлежен е Основен суд Струмица.